Reconstructie van de
North Down formatie van 10-06-2008

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 1, met een hoekpunt omhoog.

3. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 2.

4. Trek de zes stralen van hexagon 2, van het middelpunt van cirkel 1 naar de hoekpunten.

5. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het snijpunt van de linker zijde van hexagon 2 en de horizontale middellijn, die door het snijpunt van cirkel 3 en de straal 4 linksboven gaat.

6. Construeer een "tweepunts" cirkel, gedefinieerd door de eindpunten van een middellijn, tussen het middelpunt van cirkel 5 en het rechter snijpunt met de horizontale middellijn.

7. Kopieer cirkel 6 naar het middelpunt van cirkel 1.

8. Kopieer cirkel 6 naar het linker snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn.

9. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 8 en de horizontale middellijn, die door het hoekpunt linksboven (en -onder) van hexagon 2 gaat.

10. Kopieer cirkel 9 naar het snijpunt van cirkel 7 en de bovenste straal 4, en verplaats deze cirkel (kopieer en verwijder origineel) naar zijn eigen snijpunt met de tegenoverliggende straal 4.

11. Herhaal stap 10 nog vijf keer, ten opzichte van de vijf andere stralen 4.

12. Kopieer cirkel 5 drie keer, naar het hoekpunt links- en rechtsboven en het onderste hoekpunt van hexagon 2.

13. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 12 linksboven, die cirkel 8 aan de bovenkant raakt.

14. Kopieer cirkel 13 vijf keer, naar de vijf andere hoekpunten van hexagon 2.

15. Trek de verbindingslijn tussen de bovenste snijpunten van cirkel 10 met de cirkels 11 links- en rechtsboven.

16. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die lijn 15 raakt.

17. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het snijpunt van de rechter zijde van hexagon 2 en de horizontale middellijn, die cirkel 12 rechtsboven aan de onderkant raakt.

18. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 17 aan de rechterkant raakt.

19. Construeer een "tweepunts" cirkel tussen de snijpunten van de cirkels 12 en 14 rechtsboven met de rechter zijde van hexagon 2.

20. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 12 rechtsboven, die door het middelpunt van cirkel 19 gaat.

21. Kopieer cirkel 20 twee keer, naar de middelpunten van de twee andere cirkels 12.

22. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkels 11 linksboven en -onder, die cirkel 7 aan de rechterkant raakt.

23. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door het rechter snijpunt van cirkel 10 en de horizontale middellijn gaat.

24. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 23, met een hoekpunt naar rechts.

25. Kopieer cirkel 22 zes keer, naar de snijpunten van de zes stralen 4 en de zes zijden van hexagon 24.

26. Construeer een (kleine) "tweepunts" cirkel tussen het middelpunt van cirkel 22 en het rechter snijpunt met de horizontale middellijn.

27. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door het bovenste snijpunt van cirkels 11 links- en rechtsboven gaat.

28. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 27, met een hoekpunt naar rechts.

29. Kopieer cirkel 26 zes keer, naar de zes hoekpunten van hexagon 28.

30. Cirkels 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 25 en 29 worden gebruikt voor de uiteindelijke reconstructie.

31. Verwijder alle niet noodzakelijke delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.Dwf-file met hoge resolutie

32. Kleur alle gebieden overeenkomend met staande...Dwf-file met hoge resolutie

33. ...of liggende planten. Hiermee is de reconstructie van de North Down formatie van 10-06-2008 compleet.Dwf-file met hoge resolutie

34.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Lucy Pringle
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2008, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.