Reconstructie van de
Horton formatie van 24-06-2008

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Kopieer cirkel 1 naar zijn bovenste snijpunt met de verticale middellijn.

3. Kopieer cirkel 1 naar zijn rechter snijpunt met de horizontale middellijn.

4. Trek de verbindingslijn tussen de onderlinge snijpunten van cirkels 2 en 3.

5. Kopieer cirkel 1 naar zijn snijpunt met lijn 4.

6. Trek de verbindingslijn tussen de onderlinge snijpunten van cirkels 3 en 5. De hoek tussen deze lijn en de horizontale middellijn is 22,5°.

7. Construeer het ingeschreven octagon (regelmatige achthoek) van cirkel 1, met één hoekpunt op lijn 6.

8. Construeer een "tweepunts" cirkel, gedefinieerd door de eindpunten van een middellijn, met de punten op de rechter snijpunten van respectievelijk octagon 7 en cirkel 1, beide met de horizontale middellijn.

9. Kopieer cirkel 8 naar zijn eigen linker snijpunt met de horizontale middellijn.

10. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 9 aan de linkerkant raakt.

11. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 9 aan de rechterkant raakt.

12. Kopieer cirkel 8 naar het middelpunt van cirkel 1.

13. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn, die cirkel 12 aan de rechterkant raakt.

14. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 13, die cirkel 12 aan de linkerkant raakt.

15. Kopieer cirkel 1 naar zijn linker snijpunt met de horizontale middellijn.

16. Trek de verbindingslijn tussen de onderlinge snijpunten van cirkels 2 en 15.

17. Construeer het omgeschreven vierkant van cirkel 10, met een hoekpunt naar links.

18. Construeer het omgeschreven vierkant van (de omgeschreven cirkel van) vierkant 17, met de zijden horizontaal en verticaal.

19. Kopieer (cirkel en) vierkant 18 naar het middelpunt van cirkel 9.

20. Construeer een "tweepunts" cirkel tussen het middelpunt van cirkel 1 en zijn bovenste snijpunt met de verticale middellijn.

21. Trek een lijn door het middelpunt van cirkel 20, evenwijdig aan de horizontale middellijn, die zich uitstrekt van de linker zijde van vierkant 18 tot de rechter zijde van vierkant 19.

22. Kopieer cirkel 8 naar het middelpunt van cirkel 20, en verplaats deze (kopiëren en originele verwijderen) naar zijn eigen bovenste snijpunt met de verticale middellijn.

23. Kopieer cirkel 8 naar het middelpunt van cirkel 20, en verplaats deze naar zijn eigen onderste snijpunt met de verticale middellijn.

24. Kopieer cirkel 8 naar het bovenste snijpunt van cirkel 22 en de verticale middellijn, en verplaats deze naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

25. Trek drie lijnen gelijk aan lijn 21, één door het onderste snijpunt van cirkel 23, de andere twee door de bovenste snijpunten van respectievelijk cirkels 22 en 24, alle met de verticale middellijn. Zie details.

26. Kopieer lijnen 21 en 25, onder gelijktijdige spiegeling ten opzichte van de horizontale middellijn.

27. Cirkels 10, 11, 13 en 14, vierkanten 18 en 19, en lijnen 21, 25 en 26 worden gebruikt voor de uiteindelijke reconstructie.

28. Verwijder alle overbodige delen, die niet in de formatie zelf te zien zijn.Dwf-file met hoge resolutie

29. Het kleuren van alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

30. ...of met liggend gewas maakt de reconstructie van de Horton formatie van 24-06-2008 compleet.Dwf-file met hoge resolutie

31.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Steve Alexander
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2008, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.