Reconstructie van de
Hodson formatie van 30-07-2008

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven vierkant van cirkel 1, met de punt naar rechts.

3. Construeer de ingeschreven cirkel van vierkant 2.

4. Construeer het ingeschreven pentagon (regelmatige vijfhoek) van cirkel 3, met de punt omhoog.

5. Construeer de ingeschreven cirkel van pentagon 4.

6. Construeer het ingeschreven pentagon van cirkel 5, met de punt omlaag.


Merk op, dat 4 (vierkant 2) x 5 (pentagon 4) x 5 (pentagon 6) = 100!

7. Construeer een cirkel, waarvan de middellijn samenvalt met de bovenste zijde van pentagon 6.

8. Kopieer cirkel 7 naar het middelpunt van cirkel 1.

9. Kopieer cirkel 7 naar het rechter snijpunt van cirkel 5 en de horizontale middellijn.

10. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 9 aan de rechterkant raakt.

11. Kopieer cirkel 7 naar het rechter snijpunt van cirkel 10 en de horizontale middellijn.

12. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 11 aan de rechterkant raakt.

13. Construeer een "tweepunts" cirkel, gedefinieerd door de eindpunten van een middellijn, tussen het snijpunt van de bovenste zijde van pentagon 6 en het bovenste snijpunt van cirkel 5, beide met de verticale middellijn.

14. Kopieer cirkel 13 naar het rechter snijpunt van cirkel 12 en de horizontale middellijn.

15. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 14 aan de rechterkant raakt.

16. Construeer de ingeschreven regelmatige 100-hoek van cirkel 12, met de punt naar rechts.

17. Trek de 100 stralen van 100-hoek 16, van het middelpunt van cirkel 1 naar de hoekpunten. Nummer de stralen tegen de klok in, te beginnen met 0 voor de meest rechtse straal, zoals weergegeven.

18. Verwijder alle stralen 17, behalve de delen van stralen nr. 1, 8, 60 en 84 tussen de cirkels 8 en 5, de delen van stralen nr. 4, 33, 50, 69, 91 en 94 tussen de cirkels 3 en 10, en de delen van stralen nr. 9, 18, 35, 48, 77 en 95 tussen de cirkels 1 en 12, zoals weergegeven.

19. Cirkels 1, 3, 5, 8, 10, 12 en 15, en lijnen 18 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

20. Verwijder alle andere delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.Dwf-file met hoge resolutie

21. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

22. ...of met liggend gewas, en voltooi hiermee de reconstructie van de Hodson formatie van 30-07-2008.Dwf-file met hoge resolutie

23.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Roeland Beljon.
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2008, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.