Reconstructie van de
Hillside Farm formatie van 20-07-2008

1.
Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2.
Kopieer cirkel 1 naar zijn rechter snijpunt met de horizontale middellijn.

3.
Kopieer cirkel 1 naar zijn linker snijpunt met de horizontale middellijn.

4.
Construeer een "tweepunts" cirkel, gedefinieerd door de eindpunten van een middellijn, tussen de middelpunten van cirkels 1 en 2.

5.
Construeer een "tweepunts" cirkel, tussen de middelpunten van cirkels 1 en 3.

6.
Construeer een "tweepunts" cirkel, tussen het middelpunt van cirkel 2 en zijn rechter snijpunt met de horizontale middellijn.

7.
Construeer een "tweepunts" cirkel, tussen het middelpunt van cirkel 3 en zijn linker snijpunt met de horizontale middellijn.

8.
Creer het ingeschreven hexagram van cirkel 4, door twee ingeschreven gelijkzijdige driehoeken te construeren, n met de punt naar links, de ander naar rechts.

9.
Construeer een cirkel, die door het middelpunt van cirkel 1 en door het bovenste en onderste onderlinge snijpunt van driehoeken 8 gaat.

10.
Construeer een cirkel, die door het middelpunt van cirkel 2 en door het bovenste en onderste onderlinge snijpunt van driehoeken 8 gaat. Cirkels 9 en 10 vormen een "Vesica Pisces".

11.
Construeer een "tweepunts" cirkel, tussen de middelpunten van cirkels 9 en 10.

12.
Kopieer cirkel 11 drie keer, naar de middelpunten van cirkels 5, 6 en 7.

13.
Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 9, met de punt naar links.

14.
Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 13.

15.
Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 4, die cirkel 14 aan de linkerkant raakt.

16.
Kopieer cirkel 15 naar het middelpunt van cirkel 6.

17.
Kopieer cirkel 15 naar het middelpunt van cirkel 5.

18.
Kopieer cirkel 15 naar het middelpunt van cirkel 7.

19.
Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 16 aan de linkerkant raakt.

20.
Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 15 aan de rechterkant raakt.

21.
Kopieer cirkel 20 naar het middelpunt van cirkel 2.

22.
Kopieer cirkel 20 naar het middelpunt van cirkel 3.

23.
Kopieer cirkel 20 naar het rechter snijpunt van cirkel 2 en de horizontale middellijn.

24.
Kopieer cirkel 20 naar het linker snijpunt van cirkel 3 en de horizontale middellijn.

25.
Construeer een "tweepunts" cirkel, tussen de middelpunten van cirkels 1 en 4.

26.
Construeer een "tweepunts" cirkel, tussen de middelpunten van cirkels 4 en 2.

27.
Herhaal stappen 25 en 26 nog twee keer, en construeer in totaal vier "tweepunts" cirkels tussen de middelpunten van respectievelijk de cirkels 1, 25, 4, 26 en 2, zoals weergegeven.

28.
Kopieer cirkel 1 zeven keer, naar de middelpunten en onderlinge snij-(raak)punten van cirkels 27, zoals weergegeven.

29.
Kopieer cirkel 1 nog een keer zeven keer, naar de linker snijpunten van cirkels 28 en de horizontale middellijn.

30.
(Voor de duidelijkheid zijn de resultaten van een aantal voorgaande stappen tijdelijk weggelaten).
Trek de verbindingslijn tussen de rechter snijpunten van de meest linkse cirkel 12 en cirkel 18 met de horizontale middellijn.

31.
Neem het middelpunt van cirkel 18 als referentiepunt, kopieer lijn 30 46 keer en verdeel in totaal 47 lijnen gelijkelijk rond dit middelpunt, zoals weergegeven.

32.
Trek de verbindingslijn tussen de rechter snijpunten van cirkel 12 tweede van links, en cirkel 17 met de horizontale middellijn.

33.
Neem het middelpunt van cirkel 17 als referentiepunt, kopieer lijn 32 49 keer en verdeel in totaal 50 lijnen gelijkelijk rond dit middelpunt, zoals weergegeven.

34.
Trek de verbindingslijn tussen de rechter snijpunten van cirkel 11 en cirkel 15 met de horizontale middellijn.

35.
Neem het middelpunt van cirkel 15 als referentiepunt, kopieer lijn 34 47 keer en verdeel in totaal 48 lijnen gelijkelijk rond dit middelpunt, zoals weergegeven.

36.
Trek de verbindingslijn tussen de linker snijpunten van de rechter cirkel 12 en cirkel 16 met de horizontale middellijn.

37.
Neem het middelpunt van cirkel 16 als referentiepunt, kopieer lijn 36 46 keer en verdeel in totaal 47 lijnen gelijkelijk rond dit middelpunt, zoals weergegeven.

38.
Cirkels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 en 29, en lijnen 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 en 37 worden gebruikt voor de uiteindelijke reconstructie.

39.
Verwijder alle overbodige delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.Dwf-file met hoge resolutie

40.
Kleur alle gebieden overeenkomend met staande...Dwf-file met hoge resolutie

41.
...of met platliggende planten, en completeer zo de reconstructie van de Hillside Farm formatie van 20-07-2008.Dwf-file met hoge resolutie

42.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Nick Nicholson
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2008, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.