Reconstructie van de
Etchilhampton Hill (3) formatie van 31-08-2008

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven pentagon (regelmatige vijfhoek) van cirkel 1, met de punt omlaag.

3. Trek de vijf stralen van pentagon 2, vanaf het middelpunt van cirkel 1 naar de hoekpunten. Verleng elke straal in tegengestelde richting tot aan cirkel 1, en nummer de eindpunten van deze lijnen tegen de klok in, van 1 voor de rechter lijn net boven de horizontale middellijn tot 5, zoals weergegeven.

4. CreŽer het ingeschreven pentagram (regelmatige vijfpuntige ster) van cirkel 1, door de vijf diagonalen van pentagon 2 te trekken.

5. Construeer de omgeschreven cirkel van het door pentagram 4 omsloten pentagon.

6. Construeer een "tweepunts" cirkel, gedefinieerd door de eindpunten van een middellijn, tussen het middelpunt van cirkel 1 en het rechter snijpunt van cirkel 5 en de horizontale middellijn.

7. Construeer twee "tweepunts" cirkels, tussen het middelpunt van cirkel 6 en de beide snijpunten met de horizontale middellijn.

8. Construeer vier "tweepunts" cirkels, door stap 7 voor elke cirkel 7 te herhalen.

9. Construeer een "tweepunts" cirkel, tussen het middelpunt van de meest rechtse cirkel 8 en zijn rechter snijpunt met de horizontale middellijn.

10. Kopieer cirkel 9 naar het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn.

11. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 10 aan de rechterkant raakt.

12. Construeer drie cirkels, concentrisch met cirkel 1, die door de onderlinge snijpunten (raakpunten) van cirkels 8 gaan.

13. Trek acht lijnen, allemaal vanaf het eindpunt van stralen 3 nr. 2, die cirkels 5 en 12 aan beide kanten raken.

14. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 5 en de horizontale middellijn, die de diagonaal van pentagon 2, die de hoekpunten linksboven en rechtsonder met elkaar verbindt, raakt.

15. Kopieer cirkel 14 naar het middelpunt van cirkel 1.

16. Kopieer cirkel 14 drie keer, de eerste naar het onderste snijpunt van cirkel 15 en de verticale middellijn, de volgende steeds naar het overeenkomstige snijpunt van de voorgaande.

17. Construeer drie cirkels, concentrisch met cirkel 1, die cirkels 16 aan de onderkant raken.

18. Trek acht lijnen, allemaal vanaf het eindpunt van stralen 3 nr. 3, die cirkels 15 en 17 aan beide kanten raken.

(Voor de duidelijkheid zijn enkele van de resultaten van voorgaande stappen tijdelijk weggelaten).

19. Herhaal stap 18 voor de stralen 3 nrs. 1, 4 en 5.

20. Cirkels 1 en 11, pentagon 2, lijnen 3, 13, 18 en 19, en pentagram 4, worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

21. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.Dwf-file met hoge resolutie

22. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

23. ...of met liggend gewas, en voltooi hiermee de reconstructie van de Etchilhampton Hill (3) formatie van 31-08-2008.Dwf-file met hoge resolutie

24.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Russell Stannard
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2008, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.