Reconstructie van de
East Field (4) formatie van 25-08-2008

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven heptagon (de regelmatige zevenhoek) van cirkel 1, met een punt omlaag.

3. Construeer het ingeschreven, scherppuntige heptagram (regelmatige zevenpuntige ster) van cirkel 1, door alle diagonalen van heptagon 2 tussen de hoekpunten, die drie hoekpunten van elkaar liggen, te trekken.

4. Construeer de ingeschreven cirkel van heptagram 3.

5. Construeer het ingeschreven heptagon van cirkel 4, met een punt omhoog.

6. Construeer de ingeschreven cirkel van heptagon 5.

7. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het hoekpunt rechtsonder van heptagon 2, die door de twee aanliggende hoekpunten gaat.

8. Kopieer cirkel 7 naar het onderste hoekpunt van heptagon 2.

9. Kopieer cirkel 7 naar het hoekpunt linksonder van heptagon 2.

10. Kopieer cirkel 6 twee keer, naar de onderste snijpunten van cirkel 8 met cirkels 7 en 9.

11. Construeer een cirkel, die door de buitenste onderlinge snijpunten van de zijden van heptagram 3 (niet de hoekpunten) gaat, zoals weergegeven.

12. Kopieer cirkel 11 naar het onderste hoekpunt van heptagon 2.

13. Construeer een "tweepunts" cirkel, gedefinieerd door de eindpunten van een middellijn, tussen de (bovenste) snijpunten van de linker zijde van de onderste sterpunt van heptagram 3 met cirkels 7 en 12, zoals weergegeven.

14. Kopieer cirkel 13 naar het bovenste snijpunt van de rechter cirkel 10 en cirkel 8. Verplaats deze cirkel (kopieer en verwijder origineel) naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt met cirkel 8. Zie detail.

15. Construeer de omgeschreven cirkel van het door heptagram 3 omsloten heptagon.

16. Kopieer cirkel 15 naar het bovenste snijpunt van cirkel 14 en cirkel 8. Verplaats deze cirkel naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt met cirkel 8.

17. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 16, die door het onderste snijpunt van cirkels 14 en 8 gaat.

18. Construeer een cirkel, concentrisch met de rechter cirkel 10, die door het bovenste snijpunt van cirkels 14 en 8 gaat.

19. Kopieer de rechter cirkel 10 naar zijn onderste snijpunt met cirkel 8, en verplaats deze cirkel naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

20. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 19, die door het onderste snijpunt van cirkels 8 en 18 gaat.

21. Kopieer cirkel 20 naar zijn snijpunt linksonder met cirkel 8, en verplaats deze cirkel naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

22. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 21, die door het linker snijpunt van cirkels 8 en 19 gaat.

23. Kopieer cirkel 22 naar zijn linker snijpunt met cirkel 8, en verplaats deze cirkel naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

24. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 23, die door het linker snijpunt van cirkels 8 en 21 gaat.

25. Kopieer cirkel 24 naar het linker snijpunt van cirkels 8 en 22, en verplaats deze cirkel naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

26. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 25, die door het linker snijpunt van cirkels 8 en 21 gaat.

27. Kopieer cirkel 26 naar het linker snijpunt van cirkels 8 en 24, en verplaats deze cirkel naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

28. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 27, die door het linker snijpunt van cirkels 8 en 23 gaat.

29. Kopieer cirkel 28 naar zijn linker snijpunt met cirkel 8, en verplaats deze cirkel naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

30. Construeer een "tweepunts" cirkel tussen de linker snijpunten van cirkel 8 met cirkels 27 en 29.

31. Construeer een "tweepunts" cirkel tussen het snijpunt linksboven van cirkel 30 en het snijpunt rechtsonder van linker cirkel 10, beide met cirkel 8.

32. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 30, die door het linker snijpunt van cirkels 8 en 28 gaat.

33. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 31, die door het snijpunt linksboven van cirkels 8 en 32 gaat.

34. Kopieer cirkel 7 vier keer, naar de bovenste vier hoekpunten van heptagon 2.

35. Kopieer cirkels 10 (rechts), 16, 17, 20, 22, 24, 28, 30 en 33 alle zes keer, naar hun overeenkomstige posities ten opzichte van cirkels 7, 9 en 34 (behalve voor linker cirkel 10), zoals weergegeven.

36. Kopieer cirkel 13 twee keer, naar zijn beide snijpunten met de linker zijde van de onderste sterpunt van heptagram 3, zoals weergegeven. Zie detail.

37. Construeer drie cirkels, concentrisch met cirkel 12, die door de snijpunten van cirkels 36 en de linker zijde van de onderste sterpunt van heptagram 3 gaan.

38. Kopieer cirkels 37 zes keer, naar de andere hoekpunten van heptagon 2.

39. Trek de verbindingslijn tussen de meest linkse en rechtse buitenste onderlinge snijpunten van de zijden van heptagram 3 (niet de hoekpunten), zoals weergegeven.

40. Kopieer cirkel 15 naar het snijpunt van lijn 39 en de verticale middellijn.

41. Kopieer cirkel 15 naar de top van heptagon 5.

42. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van cirkels 40 en 41.

43. Construeer een cirkel, met het middelpunt op de onderste zijde van heptagon 5 en de verticale middellijn, die de onderste zijden van het door heptagram 3 omsloten heptagon raakt, zoals weergegeven.

44. Kopieer cirkel 43 naar het snijpunt van lijn 42 en de verticale middellijn.

45. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het bovenste snijpunt van cirkel 8 en de verticale middellijn, die door het bovenste snijpunt van cirkels 7 en 8 gaat.

46. Kopieer cirkel 45 naar het middelpunt van cirkel 44.

47. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 43, die door het bovenste snijpunt van cirkels 7 en 8 gaat.

48. Kopieer cirkel 47 naar het middelpunt van cirkel 44.

49. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 48 en lijn 42, die cirkel 40 aan de bovenkant raakt.

50. Herhaal stap 49 voor het linker snijpunt van cirkel 48.

51. Trek de verbindingslijn tussen de hoekpunten links- en rechtsonder van het door heptagram 3 omsloten heptagon, zoals weergegeven.

52. Trek twee lijnen, beide vanaf het onderste snijpunt van cirkel 8 en de verticale middellijn naar de onderste twee hoekpunten van heptagon 5, en verleng deze lijnen tot aan lijn 51. Zie detail.

53. Trek een lijn, loodrecht op de verticale middellijn, die door het onderste hoekpunt van het door heptagram 3 omsloten heptagon gaat, en zich uitstrekt tot beide lijnen 52.

54. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van de onderste zijden van de sterpunten links- en rechtsonder van heptagram 3 en de buitenste cirkels van de beide onderste groepen cirkels 38, zoals weergegeven.

55. Construeer twee cirkels, met het middelpunt op de onderste twee hoekpunten van heptagon 5, die beide lijn 51 raken.

56. Trek twee lijnen, beide vanaf het snijpunt van lijnen 52 naar de snijpunten van cirkels 55 en de onderste zijde van heptagon 5. Zie detail.

57. Kopieer cirkel 13 naar het onderste snijpunt van cirkel 1 en de verticale middellijn.

58. Kopieer cirkel 13 twee keer, naar beide snijpunten van cirkel 57 en de verticale middellijn.

59. Kopieer cirkel 13 nog een keer, naar het bovenste snijpunt van de bovenste cirkel 58 en de verticale middellijn, en verplaats deze cirkel naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

60. Construeer drie cirkels, alle concentrisch met cirkel 1, die door het onderste en bovenste snijpunt van cirkels 58 en het bovenste snijpunt van cirkel 59 met de verticale middellijn gaan. Zie detail.

61. Trek de verbindingslijn tussen de twee onderste snijpunten van de binnenste cirkel 60 en de binnenste cirkels van de twee onderste groepen cirkels 38.

62. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het snijpunt van lijn 61 en de rechter lijn 56, die de rechter zijde van de onderste sterpunt van heptagram 3 raakt, zoals weergegeven.

63. Kopieer cirkel 62 naar het onderste hoekpunt van heptagram 3.

64. Trek twee lijnen, vanaf de snijpunten van lijn 61 met lijnen 56, parallel met de zijden van de onderste sterpunt van heptagram 3, die cirkel 63 aan tegenovergestelde kanten raken, zoals weergegeven.

65. Kopieer cirkel 13 twee keer, naar de snijpunten van lijnen 54 en 61 met de verticale middellijn.

66. Trek twee lijnen, parallel met de verticale middellijn, die cirkels 65 aan beide kanten raken.

67. Kopieer cirkel 62 twee keer, naar de snijpunten van cirkel 12 en lijnen 66.

68. Construeer twee cirkels, beide met het middelpunt op het snijpunt van de buitenste cirkel 37 en de rechter lijn 66, die de rechter cirkel 67 aan beide kanten raken.

69. Kopieer de binnenste cirkel 68 naar het onderste snijpunt van de linker cirkel 67 en de linker lijn 66, en verplaats deze cirkel naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

70. Kopieer de buitenste cirkel 68 naar het middelpunt van cirkel 69.

71. Trek twee lijnen, loodrecht op en tussen lijnen 66, die respectievelijk de binnenste cirkel 68 aan de bovenkant en cirkel 69 aan de onderkant raken.

72. Trek twee parallelle lijnen, die cirkels 67 aan beide kanten raken.

73. Kopieer cirkel 13 naar de top van heptagon 5, en verplaats deze cirkel naar zijn bovenste snijpunt met de verticale middellijn. Zie detail.

74. Kopieer cirkel 13 nog twee keer, de eerste naar het bovenste snijpunt van cirkel 73 en de verticale middellijn; verplaats deze cirkel naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt. Herhaal dit voor de tweede cirkel met betrekking tot de eerste, zoals weergegeven. Zie detail.

75. Trek drie lijnen, parallel met de horizontale zijde van heptagram 3, die door de snijpunten van cirkels 74 en de verticale middellijn gaan, en zich uitstrekken tot aan cirkel 1 in beide richtingen. Zie detail.

76. Kopieer lijnen 75 als één geheel zes keer, naar de overeenkomstige posities ten opzichte van de ander zijden van heptagram 3, zoals weergegeven.

77. Cirkels 1, 10, 16, 17, 20, 22, 24, 28, 30, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 49, 50, 60, 68, 69 en 70, lijnen 3, 39, 51, 52, 53, 54, 56, 61, 64, 66, 71, 72, 75 en 76, en heptagon 5, worden allemaal gebruikt voor de uiteindelijke reconstructie.

78. Verwijder alle overbodige delen, die in de formatie geen rol spelen.Dwf-file met hoge resolutie

79. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

80. ...of met liggend gewas. Dit maakt de reconstructie van de East Field (4) formatie van 25-08-2008 compleet.Dwf-file met hoge resolutie

81.


Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto's door: Russell Stannard
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2008, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.