Reconstructie van de
Below Milk Hill formatie van 8-08-2008


(zonder de vlamachtige structuren)

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven vierkant van cirkel 1, met de zijden horizontaal en verticaal.

3. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het bovenste snijpunt van cirkel 1 en de verticale middellijn, die door de bovenste hoekpunten van vierkant 2 gaat.

4. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het onderste snijpunt van cirkel 1 en de verticale middellijn, die door de onderste hoekpunten van vierkant 2 gaat.

5. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 3, die de bovenzijde van vierkant 2 raakt.

6. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 4, die de onderzijde van vierkant 2 raakt.

7. Kopieer cirkel 3 naar het middelpunt van cirkel 1.

8. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het midden van de bovenzijde van vierkant 2, die cirkel 7 aan de bovenkant raakt.

9. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 5, die cirkel 8 aan de onderkant raakt.

10. Kopieer cirkel 9 naar het middelpunt van cirkel 6.

11. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van cirkels 3 en 7.

12. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die lijn 11 raakt.

13. Kopieer cirkel 8 naar het bovenste snijpunt van cirkel 12 en de verticale middellijn.

14. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 12 (en 1), die cirkel 13 aan de bovenkant raakt.

15. Construeer een "tweepunts" cirkel, gedefinieerd door de eindpunten van een middellijn, tussen het snijpunt van de rechterzijde van vierkant 2 en het rechter snijpunt van cirkel 7, beide met de horizontale middellijn.

Merk op, dat de diameter van deze cirkel de helft is van die van cirkel 8.

16. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn, die door het middelpunt van cirkel 15 gaat.

17. Kopieer cirkel 16 naar het linker snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn.

18. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 15, die cirkel 14 aan de rechterkant raakt.

19. Kopieer cirkel 15 naar het middelpunt van cirkel 16.

20. Construeer twee cirkels, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 19 respectievelijk aan de linker- en rechterkant raken.

21. Kopieer cirkel 8 twee keer, naar de beide snijpunten van cirkel 19 en de horizontale middellijn. Zie detail.

22. Construeer twee cirkels, concentrisch met cirkel 1, die cirkels 21 respectievelijk aan de meest linkse en de meest rechtse kant raken.

23. Kopieer cirkel 8 naar het rechter snijpunt van cirkel 14 en de horizontale middellijn.

24. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 18, die cirkel 23 aan de rechterkant raakt.

25. Kopieer cirkels 18 en 24 vier keer, naar de hoekpunten van vierkant 2.

26. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 9 en de bovenzijde van vierkant 2, die cirkel 7 aan de dichtstbijzijnde kant raakt.

27. Kopieer cirkel 26 naar het bovenste snijpunt van cirkel 3 en de verticale middellijn.

28. Kopieer cirkel 26 naar het onderste snijpunt van cirkel 27 en de verticale middellijn.

29. Herhaal stap 28 18 keer, de eerste naar het overeenkomstige snijpunt van cirkel 28 zelf, de volgende cirkels telkens naar het overeenkomstige snijpunt van de ervoor gekopieerde cirkel, zoals weergegeven.

30. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 3, die de onderste cirkel 29 aan de onderkant raakt.

31. Construeer 19 cirkels, concentrisch met cirkel 30, die achtereenvolgens door de middelpunten van cirkels 28 en 29 van boven naar beneden gaan. Nummer deze cirkels in dezelfde volgorde van 1 tot 19, zoals weergegeven.

32. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het onderste snijpunt van cirkel 4 en de verticale middellijn, die cirkel 3 aan de bovenkant raakt.

33. Kopieer cirkel 32 naar het middelpunt van cirkel 1.

34.
Kopieer cirkel 32 twee keer, naar het linker en rechter snijpunt van cirkel 33 en de horizontale middellijn.

35.
Kopieer cirkel 3 naar het onderste snijpunt van cirkel 4 en de rechter cirkel 34, en verplaats deze cirkel (kopieer en verwijder origineel) naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

36.
Construeer een (hele kleine) cirkel, met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 8 met de bovenzijde van vierkant 2, die door het overeenkomstige snijpunt met cirkel 5 gaat.

37.
Kopieer cirkel 36 naar het onderste snijpunt van cirkel 35 en de rechter cirkel 34. Zie detail.

38.


Kopieer cirkel 31 nr. 1 naar het snijpunt rechtsonder van cirkel 37 en de rechter cirkel 34, en verplaats deze cirkel naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt. Zie details.

39.
Herhaal stappen 37 en 38 nog 18 keer voor cirkels 31 nrs. 2, 3, 4, enzovoort, steeds ten opzichte van de voorafgaand gekopieerde cirkel, zoals weergegeven. Zie detail.

40.
Herhaal stappen 37 en 38 nog één keer voor cirkel 30, zoals weergegeven.

41.
Herhaal stappen 35, 37, 38, 39 en 40 voor de linker cirkel 34, in omgekeerde richting, en te beginnen vanaf cirkel 3 in plaats van 4, zoals weergegeven.

42.
Cirkels 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 25, 35, 38, 39, 40 en 41 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

43.
Verwijder alle overbodige delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.Dwf-file met hoge resolutie

44.
Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

45.
...of met liggend gewas, en completeer de reconstructie van de Below Milk Hill formatie van 8-08-2008.Dwf-file met hoge resolutie

46.


Met dank aan The Crop Circle Connector; foto's door: John Montgomery

Het uiteindelijke resultaat, gepast op luchtfoto's. Omdat het terrein ter plaatse enigszins oploopt naar links en naar rechts (zie tractorsporen!) en de reconstructie een plat vlak veronderstelt, kan de passing niet in één keer plaatsvinden. Linksboven: de passing, geoptimaliseerd voor de rechter "vleugel" van de formatie; linksonder: hetzelfde voor de linker "vleugel"; rechts: passing van het centrale gedeelte op een ander luchtfoto.

terug

Copyright © 2008, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.