Reconstructie van de
Barton Le Clay formatie van 14-08-2008

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer twee ingeschreven pentagons (regelmatige vijfhoeken) van cirkel 1, n met de punt omhoog, de andere naar beneden.

3. Trek de tien stralen van pentagons 2, van het middelpunt van cirkel 1 naar de hoekpunten. Nummer deze tegen de klok in van 1 voor de rechter straal net boven, tot 10 voor die net onder de horizontale middellijn, zoals weergegeven.

4. Construeer de ingeschreven cirkel van pentagons 2.

5. Construeer een cirkel (concentrisch met cirkel 1), die door de onderlinge snijpunten van pentagons 2 gaat.

6. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het onderste snijpunt van cirkel 4 en de verticale middellijn, die cirkel 5 aan de onderkant raakt.

7. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 6 aan de bovenkant raakt.

8. Kopieer cirkel 6 naar het onderste snijpunt van cirkel 1 en de verticale middellijn.

9. Construeer een "tweepunts" cirkel, gedefinieerd door de eindpunten van een middellijn, tussen de bovenste snijpunten van cirkels 5 en 8 met de verticale middellijn.

10. Kopieer cirkel 6 naar het bovenste snijpunt van cirkel 5 en de verticale middellijn.

11. Construeer een "tweepunts" cirkel, tussen de bovenste snijpunten van cirkels 8 en 10 met de verticale middellijn.

12. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 11, die door het rechter snijpunt van cirkel 9 gaat, beide met de horizontale middellijn.

13. Kopieer cirkel 12 naar het onderste snijpunt van cirkel 8 en de verticale middellijn. Verplaats deze cirkel (kopieer en verwijder origineel) naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt. Zie detail.

14. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 13 gaat.

15. Kopieer cirkel 6 naar het linker snijpunt van cirkels 13 en 14.

16. Kopieer cirkel 12 naar het linker snijpunt van cirkels 14 en 15. Zie detail.

17. Kopieer cirkel 6 naar het middelpunt van cirkel 11.

18. Construeer twee cirkels, met het middelpunt op de snijpunten van cirkel 17 en stralen 3 nrs. 7 en 9, die allebei door het bovenste snijpunt van cirkel 5 en de verticale middellijn gaan.

19. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van cirkel 9 met stralen 3 nrs. 2 en 4.

20. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die lijn 19 raakt.

21. Construeer het ingeschreven pentagon van cirkel 20, met de punt omhoog.

22. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van cirkel 11 met de bovenste linker en rechter zijde van het pentagon 2, dat met de punt naar beneden wijst.

23. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die lijn 22 raakt.

24. Construeer het ingeschreven pentagon van cirkel 23, met de punt omhoog.

25. Trek de verbindingslijn tussen de onderste linker en rechter hoekpunten van het pentagon 2, dat met de punt naar beneden wijst.

26. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door de snijpunten van lijn 25 met stralen 3 nrs. 7 en 9 gaat.

27. Construeer het ingeschreven pentagram (regelmatige vijfpuntige ster) van cirkel 26, door de (vijf) verbindingslijnen tussen de snijpunten met respectievelijk stralen 3 nrs. 1 en 5, 3 en 7, 5 en 9, 7 en 1, en 9 en 3 te trekken, zoals weergegeven.

28. Construeer het omgeschreven pentagon van cirkel 26, met de punt omhoog.

29. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door het snijpunt van de onderste rechter zijde van pentagon 24 en de horizontale middellijn gaat.

30. Construeer het ingeschreven pentagon van cirkel 29, met de punt omhoog.

31. Construeer de omgeschreven cirkel van pentagon 28.

32. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van cirkel 31 en stralen 3 nrs. 1 en 10.

33. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die lijn 32 raakt.

34. Construeer het ingeschreven pentagram van cirkel 33, op overeenkomstige wijze als pentagram 27, nu ten opzichte van cirkel 33 in plaats van cirkel 26.

35. Kopieer cirkel 12 naar het snijpunt van de onderste zijde van pentagon 28 en de verticale middellijn.

36. Kopieer cirkel 12 zes keer, de eerste naar het bovenste snijpunt van cirkel 35 en de verticale middellijn, de volgende naar het overeenkomstige snijpunt van de daarvr gekopieerde cirkel, Zie detail.

37. Construeer zes tijdelijke cirkels, concentrisch met cirkel 1, die door de middelpunten van cirkels 36 gaan; construeer vervolgens de zes omgeschreven pentagons van deze cirkels, alle met de punt omhoog.

38. Construeer de ingeschreven cirkel van het binnenste pentagon 37.

39. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 38 (en 1), die de bovenste cirkel 36 aan de bovenkant raakt.

40. Constreer een "tweepunts" cirkel, tussen de onderste snijpunten van cirkels 38 en 39 met de verticale middellijn.

41. Kopieer cirkel 40 naar het hoekpunt rechtsboven van pentagon 21 (op straal 3 nr. 1).

42. Kopieer cirkel 40 naar het hoekpunt rechtsboven van pentagram 34.

43. Trek twee lijnen, parallel met straal 3 nr. 1, die cirkels 41 en 42 aan beide kanten raken.

44. Herhaal stappen 41, 42 en 43 vier keer, ten opzichte van stralen 3 nrs. 3, 5, 7 en 9.

45. Trek een lijn, parallel met de zijde van pentagram 34, die van het hoekpunt op straal 3 nr. 1 naar die op nr. 7 loopt, van het bovenste snijpunt van de zijde rechtsonder naar het linker snijpunt van de onderste zijde van pentagon 28 met lijnen 43 en 44. Zie details.

46. Herhaal stap 45 vier keer, voor overeenkomstige snijpunten ten opzichte van de ander zijden van pentagram 34, zoals weergegeven.

47. Trek drie lijnen loodrecht op de onderste zijden van pentagons 37, tussen de eerste en tweede, derde en vierde, en vijfde en zesde onderste zijde, telkens met het bovenste eindpunt op lijn 45, zoals weergegeven.

48. Herhaal stap 47 voor het "tegenoverliggende eind" van de onderste zijden, gespiegeld ten opzichte van de verticale middellijn, zoals weergegeven.

49. Herhaal stappen 47 en 48 vier keer, voor alle andere zijden van pentagons 37, zoals weergegeven.

50. Trek een lijn van het middelpunt van cirkel 1 naar het linker snijpunt van cirkel 33 en de onderste zijde van pentagon 30, en verleng deze (naar beneden) tot aan (de onderste zijde van) pentagon 24.

51. Herhaal stap 50 vier keer, ten opzichte van de andere zijden van pentagons 30 en 24 en de overeenkomstige snijpunten, zoals weergegeven.

52. Trek een lijn van het middelpunt van cirkel 1 naar het rechter snijpunt van cirkel 33 en de onderste zijde van pentagon 30.

53. Herhaal stap 52 vier keer, ten opzichte van de andere zijden van pentagon 30 en de overeenkomstige snijpunten, zoals weergegeven.

54. Cirkels 1, 4, 5, 7, 9, 11, 16, 18, 38 en 39, pentagons 21, 24, 28, 30 en 37, pentagrams 27 en 34, en lijnen 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52 en 53, worden allemaal gebruikt voor de uiteindelijke reconstructie.

55. Verwijder alle overbodige delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.Dwf-file met hoge resolutie

56. Kleur alle gebieden overeenkomend met staande...Dwf-file met hoge resolutie

57. ...dan wel liggende planten, en completeer hiermee de reconstructie van de Barton Le Clay formatie van 14-08-2008.Dwf-file met hoge resolutie

58.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: The Crop Circle Connector
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2008, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.