Reconstructie van de
Barbury Castle formatie van 1-06-2008

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven decagon (regelmatige tienhoek) van cirkel 1, met een hoekpunt omhoog.

3. Construeer een "tweepunts" cirkel, gedefinieerd door de eindpunten van een middellijn, met één punt op het snijpunt van de rechterzijde van decagon 2, het andere punt op het rechter snijpunt van cirkel 1, beide met de horizontale middellijn.

4. Kopieer cirkel 3 naar zijn linker snijpunt met de horizontale middellijn; herhaal dit met deze en elke nieuwe cirkel achtereenvolgens nog 32 keer, 33 cirkels in totaal. Nummer de cirkels in dezelfde volgorde van 1 tot 33.

5. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 4 nr. 33 aan de linkerkant raakt.

6. Construeer 18 cirkels, alle concentrisch met cirkel 1, die respectievelijk door de middelpunten van cirkels 4 nrs. 3, 4, 5, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31 en 32 gaan.

7. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 4 nr. 10 gaat.

8. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 4 nr. 9 gaat.

9. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 4 nr. 8 gaat.

10. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 4 nr. 7 gaat.

11. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 4 nr. 6 gaat.

12. Construeer een "tweepunts" cirkel, met één punt op het middelpunt van cirkel 3, het andere op het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn.

13. Kopieer cirkel 12 naar zijn eigen rechter snijpunt met de horizontale middellijn.

14. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 13 aan de rechterkant raakt.

15. Trek de tien stralen (van het middelpunt van cirkel 1 naar de hoekpunten) van decagon 2.

16. Kopieer cirkel 12 naar het bovenste hoekpunt van decagon 2.

17. Kopieer cirkel 12 naar het bovenste snijpunt van cirkel 5 en de verticale middellijn.

18. Trek twee lijnen, die allebei raken aan cirkels 16 en 17, de ene aan de linkerkant, de andere aan de rechterkant.

19. Herhaal stappen 16, 17 en 18 nog negen keer, ten opzichte van de andere negen stralen 15, zoals weergegeven.

20. Construeer een "tweepunts" cirkel tussen de bovenste snijpunten van cirkels 7 en 14, beide met de verticale middellijn, zoals weergegeven.

21. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 20, die cirkel 8 aan de bovenkant raakt.

(Voor de duidelijkheid zijn cirkels 6 tijdelijk weggelaten).

22. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 14 (en 1), die door het middelpunt van cirkel 20 gaat.

23. Kopieer cirkel 20 naar het rechter snijpunt van cirkels 21 en 22.

24. Kopieer cirkel 21 naar het middelpunt van cirkel 23.

25. Kopieer cirkel 21 naar het rechter snijpunt van cirkels 24 en 22, en verplaats deze (kopiëren en de originele verwijderen) naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

26. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 20, die cirkel 9 aan de bovenkant raakt.

27. Kopieer cirkel 26 naar het middelpunt van cirkel 25.

28. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 20, die cirkel 10 aan de bovenkant raakt.

29. Kopieer cirkel 28 naar het rechter snijpunt van cirkels 27 en 22, en verplaats deze naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

30. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 20, die cirkel 11 aan de bovenkant raakt.

31. Kopieer cirkel 30 naar het middelpunt van cirkel 29.

32. Zoek het snijpunt op van de binnenste cirkel 6 en de onderste van de twee lijnen 19, die parallel lopen met de rechter straal 15, net onder de horizontale middellijn. Kopieer cirkel 3 naar dit punt.

33. Kopieer cirkel 12 naar het onderste snijpunt van de binnenste cirkel 6 en cirkel 32.

34. Kopieer cirkel 3 naar het onderste snijpunt van de binnenste cirkel 6 en cirkel 33. Zie detail.

35. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 3, die cirkel 14 aan de rechterkant raakt.

36. Kopieer cirkel 35 naar het middelpunt van cirkel 14 (en 1).

37. Kopieer cirkel 35 naar het bovenste eindpunt van de straal 15 rechtsboven, die net rechts van de verticale middellijn ligt.

38. Trek een lijn, die cirkels 36 en 37 beide aan de linkerkant raakt.

39. Kopieer cirkel 35 naar het onderste eindpunt van de straal 15 linksonder, die net links van de verticale middellijn ligt.

40. Trek een lijn, die cirkels 36 en 39 beide aan de rechterkant raakt.

41. Cirkels 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25, 27, 29, 31 en 34, en lijnen 18, 19, 38 en 40 worden gebruikt voor de uiteindelijke reconstructie.

41a. Als voorbereiding op de volgende stap, volg de rode lijn vanuit het midden naar de rand om het in de formatie aanwezige pad met de "haakse" overgangen te vinden, en volg de groene lijn voor de "dijk-achtige" buitenrand.

42. Verwijder alle overbodige delen, die in de formatie zelf niet zichtbaar zijn.Dwf-file met hoge resolutie

43. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

44. ...of met liggend gewas. Hiermee is de reconstructie van de Barbury Castle formatie van 1-06-2008 compleet.Dwf-file met hoge resolutie

45.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: John Montgomery
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2008, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.