Reconstructie van de
Waden Hill formatie van 16-07-2005

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt naar beneden.

3. Construeer drie ingeschreven octagons (regelmatige achthoeken) van cirkel 1, elk met een hoekpunt samenvallend met een ander hoekpunt van driehoek 2.

4. Trek de 24 stralen vanuit het middelpunt van cirkel 1 naar alle hoekpunten van octagons 3.

5. Construeer het ingeschreven vierkant van cirkel 1, zijden horizontaal en verticaal.

6. Construeer de ingeschreven cirkel van vierkant 5.

7. Construeer het omgeschreven dodecagon (regelmatige twaalfhoek) van cirkel 6, met het midden van een zijde op de horizontale middellijn.

8. Construeer de omgeschreven cirkel van dodecagon 7.

9. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 8, met de punt naar beneden.

10. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door de binnenste onderlinge snijpunten van octagons 3 gaat.

11. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 10, met de punt omhoog.

12. Construeer de ingeschreven cirkel van driehoek 11.

13. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 12, met de punt naar beneden.

14. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van cirkel 8 en de twee (linker- en rechter-) stralen 4, die net onder de horizontale middellijn liggen, zoals weergegeven.

15. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die lijn 14 raakt.

16. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 15, met de punt naar beneden.

17. Construeer het ingeschreven dodecagon van cirkel 1, met de punt naar rechts.

18. Construeer de ingeschreven cirkel van dodecagon 17.

19. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 18 en de horizontale middellijn, die de twee dichtsbijzijnde zijden van dodecagon 17 raakt, zoals weergegeven.

20. Kopieer cirkel 19 naar het snijpunt van de bovenste zijde van driehoek 13 en de verticale middellijn.

21. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 20 aan de onderkant raakt.

22. Construeer de omgeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 21, met de punt naar beneden.

23. Kopieer cirkel 19 naar het snijpunt van de bovenste zijde van driehoek 16 en de verticale middellijn.

24. Herhaal stappen 21 en 22 voor driehoek 16 en cirkel 23. (Construeer een gelijkzijdige driehoek, met het middelpunt op dat van cirkel 1, met de punt naar beneden, waarvan de bovenste zijde cirkel 23 aan de onderkant raakt).

25. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 21 en de horizontale middellijn, die de rechter zijde van driehoek 22 raakt.

26. Kopieer cirkel 25 naar het rechter snijpunt van cirkel 8 en de horizontale middellijn.

27. Verleng de zijden van driehoek 13 tot aan de zijden van driehoek 9.

28. Trek drie verbindingslijnen, tussen de paren snijpunten van lijnen 27 en de zijden van driehoek 9, die het dichtst bij diens hoekpunten liggen, zoals weergegeven.

29. Verleng de zijden van driehoek 22 in de richting van de klok mee, tot aan de zijden van driehoek 9, zoals weergegeven.

30. Verleng de zijden van driehoek 16 in de richting van de klok mee, tot aan de zijden van driehoek 13, zoals weergegeven.

31. Verleng de zijden van driehoek 24 in de richting van de klok mee, tot aan de zijden van driehoek 22, zoals weergegeven.

32. CreŽer het centrale patroon van de formatie, door alle irrelevante delen van driehoeken 9, 13, 16, 22 en 24, en van lijnen 27, 29, 30 en 31 te verwijderen.

33. Kopieer cirkel 26 naar zijn rechter snijpunt met de horizontale middellijn.

34. Construeer drie cirkels, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 26 aan beide kanten en cirkel 33 aan de rechterkant raken.

35. Kopieer cirkel 26 naar het middelpunt van cirkel 19.

36. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 35 aan de linkerkant raakt.

37. Kopieer cirkel 26 drie keer, de eerste naar het linker snijpunt van cirkel 35 en de horizontale middellijn, de tweede naar het overeenkomstige snijpunt van de eerste, enzovoort.

38. Construeer drie cirkels, concentrisch met cirkel 1, die de opeenvolgende cirkels 37 aan de linkerkant raken.

39. Kopieer cirkel 19 twee keer, de eerste naar het linker snijpunt van cirkel 26 en de horizontale middellijn, de tweede naar het overeenkomstige snijpunt van de eerste.

40. Construeer twee cirkels, concentrisch met cirkel 1, die de opeenvolgende cirkels 39 aan de linkerkant raken.

41. Construeer twee cirkels, met het middelpunt op de snijpunten van cirkel 1 met de meest rechtse straal 4 en degene er direct boven, waarbij elke cirkel door het middelpunt van de ander gaat.

42. Trek de verbindingslijn tussen het middelpunt van cirkel 1 en het rechter snijpunt van cirkels 41.

43. Construeer twee cirkels, met het middelpunt op de snijpunten van cirkel 1 met de rechtse straal 4 direct boven de horizontale middellijn en met lijn 42, waarbij elke cirkel door het middelpunt van de ander gaat.

44. Trek de verbindingslijn tussen het middelpunt van cirkel 1 en het rechter snijpunt van cirkels 43.

45. Construeer twee cirkels, met het middelpunt op de snijpunten van cirkel 1 met de rechtse straal 4 direct boven de horizontale middellijn en met lijn 44, waarbij elke cirkel door het middelpunt van de ander gaat.

46. Trek de verbindingslijn tussen het middelpunt van cirkel 1 en het rechter snijpunt van cirkels 45.

(Lijnen 42, 44 en 46 zijn bisectrices van de bijbehorende hoeken. De hoek tussen de laatste twee lijnen is dus het 192ste deel van de cirkel, namelijk een achtste deel van een segment tussen twee naastliggende stralen 4, dat weer een 24ste deel is van de cirkel).

47. Construeer twee cirkels, met het middelpunt op de snijpunten van cirkel 1 met de rechtse straal 4 direct boven de horizontale middellijn en met lijn 46, waarbij elke cirkel door het middelpunt van de ander gaat.

48. Trek de verbindingslijn tussen de onderlinge snijpunten van cirkels 47.

49. Kopieer de bovenste cirkel 47 naar het snijpunt van cirkel 1 en lijn 48.

50. Kopieer cirkel 49 zes keer, de eerste naar zijn onderste snijpunt met cirkel 1, de tweede naar het overeenkomstige snijpunt van de eerste, enzovoort.

51. Trek acht stralen, van het middelpunt naar de omtrek van cirkel 1, die cirkels 50 aan boven- en onderkant raken, zie detail.

52. CreŽer ťťn van de randpatronen van de formatie, door alle irrelevante delen van cirkels 8, 34, 36 en 38, en van lijnen 51 te verwijderen.

53. Kopieer patroon 52 23 keer, naar de overeenkomstige posities binnen de andere segmenten. Met andere woorden, herhaal stappen 41 tot en met 52 voor alle andere 23 segmenten, gedefinieerd door stralen 4.

54. Cirkels 1, 18, 36 en 40 en patronen 32, 52 en 53 vormen samen alles wat nodig is voor de uiteindelijke reconstructie.

55. Verwijder de delen van cirkel 36, die in de formatie zelf niet te zien zijn.Dwf-file met hoge resolutie

56. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

57. ...of met liggend gewas, en voltooi hiermee de reconstructie van de Waden Hill formatie van 16-07-2005.Dwf-file met hoge resolutie

58.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Steve Alexander
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2005, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.