Reconstructie van de
Marden (2) formatie van 20-08-2005

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer de ingeschreven regelmatige 18-hoek van cirkel 1, met de punt naar rechts.

3. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het meest rechtse hoekpunt van 18-hoek 2, die door het vierde hoekpunt (naar boven en naar beneden) vanaf dit punt gaat, zoals weergegeven.

4. Kopieer cirkel 3 zeventien keer, naar de andere hoekpunten van 18-hoek 2.

5. Construeer de omgeschreven regelmatige 18-hoek van cirkel 1, met de punt naar rechts.

6. Construeer de omgeschreven cirkel van 18-hoek 5.

7. Construeer twee cirkels, met het middelpunt op beide snijpunten van cirkel 6 en de horizontale middellijn, die elk door het middelpunt van de ander gaat (Vesica Pisces).

8. Cirkels 3, 4, 6 en 7 zijn voldoende voor de uiteindelijke reconstructie.

9. Verwijder alle delen, die niet in de formatie zelf te zien zijn.Dwf-file met hoge resolutie

10. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

11. ...of met liggend gewas, en voltooi hiermee de reconstructie van de Marden (2) formatie van 20-08-2005.Dwf-file met hoge resolutie

12.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Steve Alexander
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2005, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.