Reconstructie van de
East Kennett formatie van 24-07-2005

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Kopieer cirkel 1 naar zijn bovenste snijpunt met de verticale middellijn, en verplaats deze cirkel naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

3. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 2 aan de bovenkant raakt.

4. Kopieer cirkel 1 naar het bovenste snijpunt van cirkel 2 en de verticale middellijn, en verplaats deze cirkel naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

5. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 4 aan de bovenkant raakt.

6. Construeer de omgeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 5, met de punt naar boven.

7. Construeer de omgeschreven cirkel van driehoek 6.

8. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het onderste snijpunt van cirkel 5 en de verticale middellijn, die cirkel 3 aan de onderkant raakt.

9. Kopieer cirkel 8 naar het rechter snijpunt van cirkel 7 en de horizontale middellijn.

10. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 9 aan de rechterkant raakt.

11. Construeer de omgeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 7, met de punt naar boven.

12. Construeer de omgeschreven cirkel van driehoek 11.

13. Construeer de omgeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 12, met de punt naar rechts.

14. Kopieer cirkel 8 vier keer, de eerste naar het rechter hoekpunt van driehoek 13, de tweede naar het rechter snijpunt van de eerste en de horizontale middellijn, de volgende naar het overeenkomstige snijpunt van de tweede, enzovoort.

15. Construeer vier cirkels, concentrisch met cirkel 1, telkens aan de rechterkant rakend aan opeenvolgende cirkels 14.

16. Kopieer cirkel 8 naar het rechter snijpunt van de meest rechtse cirkel 14 en de horizontale middellijn.

17. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 16 aan de rechterkant raakt.

18. Kopieer cirkel 7 naar het rechter snijpunt van cirkel 12 en de horizontale middellijn.

19. Construeer een gelijkzijdige driehoek, met het middelpunt (van zijn ingeschreven cirkel) op het middelpunt van cirkel 1, met de punt naar links, en de tegenoverliggende zijde rakend aan cirkel 18 aan de rechterkant, zoals weergegeven.

20. Construeer de omgeschreven cirkel van driehoek 19.

21. Kopieer cirkel 17 naar zijn bovenste snijpunt met de verticale middellijn.

22. Trek een lijn van het middelpunt van cirkel 1 naar het rechter snijpunt van cirkels 17 en 21 (deze lijn maakt een hoek van 30° met de horizontale middellijn).

23. Kopieer cirkel 1 naar het rechter snijpunt van de buitenste cirkel 15 en de horizontale middellijn.

24. Trek een lijn, die cirkels 1 en 23 beide aan de bovenkant raakt.

25. Kopieer cirkel 1 naar het snijpunt van de buitenste cirkel 15 en lijn 22.

26. Trek een lijn, die cirkels 1 en 25 beide aan de kant rechtsonder raakt.

27. Kopieer cirkels 3 en 5 als één geheel naar het middelpunt van cirkel 23.

28. Trek twee parallelle lijnen, die zowel cirkels 3 en 5 als cirkels 27 aan de bovenkant raken.

29. Kopieer cirkels 3 en 5 als één geheel naar het middelpunt van cirkel 25.

30. Trek twee parallelle lijnen, die zowel cirkels 3 en 5 als cirkels 29 aan de kant rechtsonder raken.

31. Construeer twee cirkels, concentrisch met respectievelijk cirkel 23 en 25, die door elkaars middelpunt gaan, zoals weergegeven.

32. Trek een lijn van het middelpunt van cirkel 1 naar het rechter snijpunt van cirkels 31 (dit is de bissectrice van de in stap 22 genoemde hoek en maakt dus een hoek van 15° met de horizontale middellijn).

33. Kopieer cirkels 1 en 3 als één geheel naar het snijpunt van de binnenste cirkel 15 en lijn 32.

34. Trek vier parallelle lijnen, die zowel cirkels 1 en 3 als cirkels 33 aan beide kanten raken, zoals weergegeven.

35. Creëer één van de patronen zoals die in de formatie voorkomen, door alle overbodige delen van cirkels 10, 12 en 15, en lijnen 24, 26, 28, 30 en 34 weg te laten, zoals weergegeven.

36. Kopieer patroon 35 elf keer, en verdeel de patronen (twaalf in totaal) gelijkelijk rond het gemeenschappelijke middelpunt, zoals weergegeven (dat wil zeggen, herhaal de stappen 22 tot en met 35 voor de andere elf segmenten).

37. Cirkels 7, 17 en 20, en patronen 35 en 36 vormen de samenstellende onderdelen voor de uiteindelijke reconstructie. Alle onderdelen zijn zichtbaar in de formatie zelf.Dwf-file met hoge resolutie

38. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

39. ...of met liggend gewas, en voltooi hiermee de reconstructie van de East Kennett formatie van 24-07-2005.Dwf-file met hoge resolutie

40.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Steve Alexander
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2005, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.