Reconstructie van de
Bishop's Sutton formatie van 9-05-2005

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het omgeschreven octagon (regelmatige achthoek) van cirkel 1, zodat het middelpunt van een zijde samenvalt met het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn, zoals weergegeven.

3. Construeer de omgeschreven cirkel van octagon 2.

4. Trek de twee stralen vanuit het middelpunt van cirkel 1 naar de twee meest rechtse hoekpunten van octagon 2.

5. Construeer de ingeschreven cirkel van de driehoek, die wordt gevormd door beide stralen 4 en de rechter zijde van octagon 2.

6. Kopieer cirkel 5 naar het rechter snijpunt van cirkel 3 en de horizontale middellijn.

7. Trek een lijn vanuit het bovenste snijpunt van cirkels 5 en 6 naar rechts, parallel aan de horizontale middellijn.

8. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het snijpunt van cirkel 1 en lijn 7, die cirkel 5 aan de dichtstbijzijnde kant raakt.

9. Kopieer cirkel 8 naar het rechter snijpunt van cirkel 6 en lijn 7.

10. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 6, die cirkel 9 aan de achterkant raakt.

11. Kopieer cirkel 10 naar het middelpunt van cirkel 9.

12. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het snijpunt van de rechter zijde van octagon 2 en lijn 7, die cirkel 8 aan de rechterkant raakt.

13. Kopieer cirkel 12 naar het rechter snijpunt van cirkel 11 en lijn 7.

14. Cirkels 1, 3, 9 en 13 vormen samen de reconstructie van de formatie.Dwf-file met hoge resolutie

15. De reconstructie van de Bishop's Sutton formatie van 9-05-2005 wordt voltooid, door de gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

16. ...dan wel met liggend gewas te kleuren.Dwf-file met hoge resolutie

17.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Steve Alexander
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2005, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.