Reconstructie van de
Beckhampton formatie van 5-06-2005

1.
De hartlijn van deze formatie loopt precies over een gebogen tractorspoor. De eerste 12 stappen simuleren deze gebogen middellijn, en vormen dus, in strikte zin, geen onderdeel van de reconstructie.

Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2.
Construeer het omgeschreven heptagon (regelmatige zevenhoek) van cirkel 1, met de punt naar links.

3.
Construeer de omgeschreven cirkel van heptagon 2.

4.
Kopieer cirkel 3 naar het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn, en verplaats deze (kopiëren en de originele verwijderen) naar het rechter snijpunt van zichzelf met de horizontale middellijn, zoals weergegeven.

5.
Kopieer cirkel 3 naar het linker snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn, en verplaats deze naar het linker snijpunt van zichzelf met de horizontale middellijn.

6.
Kopieer cirkel 1 naar het rechter snijpunt van cirkel 4 en de horizontale middellijn, en verplaats deze naar het rechter snijpunt van zichzelf met de horizontale middellijn.

7.
Kopieer cirkel 1 naar het linker snijpunt van cirkel 5 en de horizontale middellijn, en verplaats deze naar het linker snijpunt van zichzelf met de horizontale middellijn.

8.
Kopieer cirkel 3 naar het rechter snijpunt van cirkel 6 en de horizontale middellijn, en verplaats deze naar het rechter snijpunt van zichzelf met de horizontale middellijn.

9.
Kopieer cirkel 3 naar het linker snijpunt van cirkel 7 en de horizontale middellijn, en verplaats deze naar het linker snijpunt van zichzelf met de horizontale middellijn.

10.
Construeer het ingeschreven heptagram (zevenpuntige ster) van heptagon 2, door elk hoekpunt te verbinden met elk hoekpunt drie verder, zoals weergegeven.

11.
Heptagram 10 sluit een kleiner heptagon in; construeer de omgeschreven cirkel van dit heptagon.

12.
Construeer een cirkel, die door de middelpunten van cirkels 8 en 9 gaat, en die cirkel 11 aan de bovenkant raakt.

Voor de rest van de reconstructie functioneert cirkel 12 als de gebogen (horizontale) middellijn.

13.
Kopieer cirkel 1 naar het snijpunt van (de gebogen) middellijn 12 en de verticale middellijn.

14.
Kopieer cirkel 3 naar het snijpunt van middellijn 12 en de verticale middellijn.

15.
Kopieer cirkel 14 twee keer, naar beide snijpunten van cirkel 13 en middellijn 12, en verplaats de rechter naar het rechter, en de linker naar het linker snijpunt van zichzelf met middellijn 12.

16.
Kopieer cirkel 13 twee keer, naar het rechter snijpunt van rechter cirkel 15 en naar het linker snijpunt van linker cirkel 15 met middellijn 12, en verplaats de rechter naar het rechter, en de linker naar het linker snijpunt van zichzelf met middellijn 12.

17.
Kopieer cirkel 14 twee keer, naar het rechter snijpunt van rechter cirkel 16 en naar het linker snijpunt van linker cirkel 16 met middellijn 12, en verplaats de rechter naar het rechter, en de linker naar het linker snijpunt van zichzelf met middellijn 12.

18.
Kopieer cirkel 13 vier keer, naar de middelpunten van cirkels 15 en 17.

19.
Kopieer cirkel 14 twee keer, naar de middelpunten van cirkels 16.

20.
Construeer het omgeschreven heptagon van cirkel 14, met de punt omhoog.

21.
Construeer de omgeschreven cirkel van heptagon 20.

22.
Kopieer cirkel 21 twee keer, naar de middelpunten van cirkels 17.

23.
Trek de linker en rechter verbindingslijnen tussen de snijpunten van cirkel 14 en cirkels 15, zoals weergegeven.

24.
Kopieer de concentrische cirkels 13 en 21 beide twee keer, naar de snijpunten van lijnen 23 en middellijn 12.

25.
Trek de linker en rechter verbindingslijnen tussen de snijpunten van cirkels 15 en 19, zoals weergegeven.

26.
Kopieer cirkel 13 twee keer, naar de snijpunten van lijnen 25 en middellijn 12.

27.
Trek de linker en rechter verbindingslijnen tussen de snijpunten van cirkels 19 en 17, zoals weergegeven.

28.
Kopieer de concentrische cirkels 13 en 21 beide twee keer, naar de snijpunten van lijnen 27 en middellijn 12.

29.
Construeer twee cirkels, concentrisch met cirkels 15, de linker rakend aan de linker en de rechter rakend aan de rechter cirkel 26, beide aan de buitenkant, zoals weergegeven.

30.
Construeer twee cirkels, concentrisch met cirkels 16, de linker rakend aan de linker en de rechter rakend aan de rechter cirkel 26, beide aan de buitenkant, zoals weergegeven.

31.
Construeer twee cirkels, concentrisch met cirkels 29, de linker rakend aan de linker en de rechter rakend aan de rechter cirkel 24, telkens de grootste, aan de buitenkant, zoals weergegeven.

32.
Construeer twee cirkels, concentrisch met cirkels 30, de linker rakend aan de linker en de rechter rakend aan de rechter cirkel 28, telkens de grootste, aan de buitenkant, zoals weergegeven.

33.
Construeer twee kleine cirkels ingeklemd tussen de cirkels 29 en 31, zodat de eindpunten van hun middellijn samenvallen met de rechter snijpunten van het rechter paar 29-31, en de linker snijpunten van het linker paar 29-31, alle met middellijn 12. Construeer nog twee kleine cirkels ingeklemd tussen de cirkels 30 en 32, zodat de eindpunten van hun middellijn samenvallen met de linker snijpunten van het rechter paar 30-32, en de rechter snijpunten van het linker paar 30-32, alle met middellijn 12. Zie details.

34.
Trek twee paar parallelle lijnen, rakend aan naast elkaar gelegen cirkels 33, één paar links en één paar rechts van de verticale middellijn, zoals weergegeven. Zie details.

35.
Cirkels 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31 en 32, en lijnen 34 vormen samen de benodigde onderdelen voor de reconstructie.

36.
Laat alle delen weg, die in de formatie zelf niet zijn te zien.Dwf-file met hoge resolutie

37.
Voltooi, door alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

38.
...of met liggend gewas te kleuren, de reconstructie van de Beckhampton formatie van 5-06-2005.Dwf-file met hoge resolutie

39.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: The Crop Circle Connector
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2005, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.