Reconstructie van de
Avebury Henge formatie van 24-07-2005

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer twee omgeschreven gelijkzijdige driehoeken van cirkel 1, de éne met de punt omhoog, de andere omlaag.

3. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 1, met de punt naar rechts.

4. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 3.

5. Construeer twee omgeschreven gelijkzijdige driehoeken van cirkel 4, de éne met de punt omhoog, de andere omlaag.

6. Construeer een cirkel, met het middelpunt op de verticale middellijn, die cirkels 1 en 4 beide aan de bovenkant raakt.

7. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 6 gaat.

8. Construeer het omgeschreven hexagon van cirkel 7, met de punt naar rechts.

9. Kopieer cirkel 6 naar zijn eigen onderste snijpunt met de verticale middellijn.

10. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 9 aan de onderkant raakt.

11. Construeer twee omgeschreven gelijkzijdige driehoeken van cirkel 10, de éne met de punt omhoog, de andere omlaag.

12. Construeer een cirkel, met het middelpunt op de verticale middellijn, die cirkel 6 aan de onderkant en cirkel 9 aan de bovenkant raakt.

13. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 12, die cirkel 6 aan de bovenkant raakt.

14. Kopieer cirkels 12 en 13 als één geheel zes keer, naar de onderlinge snijpunten van driehoeken 2.

15. Trek drie groepen van vier parallelle lijnen, onder hoeken van 60°, die tegenoverliggende paren cirkels 14 aan beide zijden raken, zoals weergegeven. Zie ook detail.

16. Creëer het centrale motief van de formatie, door alle irrelevante delen van driehoeken 2, 5 en 11, hexagon 8 en lijnen 15 te verwijderen.

17. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door het rechter snijpunt van driehoeken 2 gaat.

18. Kopieer cirkel 17 naar het bovenste snijpunt van cirkel 1 en de verticale middellijn.

19. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 18 aan de bovenkant raakt.

20. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 19, met de punt omhoog.

21. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 20.

22. Construeer twee omgeschreven gelijkzijdige driehoeken van cirkel 21, de éne met de punt naar links, de andere naar rechts.

23. Construeer twee ingeschreven gelijkzijdige driehoeken van cirkel 19, de éne met de punt naar links, de andere naar rechts.

24. Verleng de zijden van driehoeken 23 tot aan die van driehoeken 22. Samen met delen van driehoeken 22, vormen deze lijnen zes "ruiten 24".

25. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van de meest rechtse lijnen 24 en de "rechter" driehoek 22 (met de punt naar rechts).

26. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die lijn 25 raakt.

27. Construeer het omgeschreven hexagon van cirkel 26, met de punt omhoog.

28. Construeer het omgeschreven hexagon van cirkel 19, met de punt naar rechts.

29. Construeer de omgeschreven cirkel van hexagon 28.

30. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het bovenste hoekpunt van hexagon 27, die cirkel 29 aan de bovenkant raakt.

31. Kopieer cirkel 30 vijf keer, naar de overige hoekpunten van hexagon 27.

32. Construeer de zes ingeschreven hexagons van cirkels 31 en 32, elk met een hoekpunt in de richting van het middelpunt van cirkel 1.

33. Construeer de zes ingeschreven cirkels van hexagons 32.

34. Construeer de zes ingeschreven hexagons van cirkels 33, elk met een hoekpunt in de richting van het middelpunt van cirkel 1.

35. Construeer de zes ingeschreven cirkels van hexagons 34.

36. Construeer de zes ingeschreven hexagons van cirkels 35, elk met een hoekpunt in de richting van het middelpunt van cirkel 1.

37. Kopieer cirkels 12 en 13 als één geheel twee keer, naar de hoekpunten van hexagons 36 boven en rechtsboven, die het dichtst bij elkaar liggen, zoals weergegeven.

38. Trek vier parallelle lijnen, die cirkels 37 aan beide kanten raken, zie detail.

39. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het snijpunt van bovenste lijn 38 en de zijde linksboven van hexagon 32 rechtsboven, die de zijde linksboven van hexagon 34 rechtsboven raakt.

40. Kopieer cirkel 39 drie keer, naar de (overige) snijpunten van bovenste en onderste lijnen 38 met zijden van hexagons 32 boven en rechtsboven, zoals weergegeven.

41. Trek twee parallelle lijnen, waarvan de bovenste aan de bovenkant van de bovenste cirkels 39 en 40 en de onderste aan de onderkant van de onderste cirkels 40 raakt.

42. Trek de lange diagonaal van "ruit 24" rechtsboven (de verbindingslijn tussen de hoekpunten rechtsboven van driehoeken 22 en 23).

43. Construeer zes cirkels, alle concentrisch met cirkel 1, waarbij elk door een volgend snijpunt van lijn 42 met lijnen 38 en 41 gaat.

44. Construeer de zes omgeschreven hexagons van cirkels 43, alle met de punt omhoog.

45. Kopieer cirkel 12 naar het bovenste hoekpunt van "ruit 24" rechtsboven, en verplaats deze cirkel naar zijn eigen onderste snijpunt met lijn 42, zie detail.

46. Kopieer cirkel 39 zes keer, naar alle hoekpunten van driehoeken 22, zie detail.

47. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 46 rechtsboven, die cirkel 45 aan de onderkant raakt.

48. Kopieer cirkel 46 rechtsboven en cirkel 47 als één geheel drie keer, naar de andere hoekpunten van "ruit 24" rechtsboven.

49. Trek vier lijnen, parallel met de zijden van en buiten "ruit 24" rechtsboven, die cirkel 46 rechtsboven en de buitenste cirkels 48 aan de buitenkant raken, zoals weergegeven.

50. Trek vier lijnen, parallel met de zijden van en binnen "ruit 24" rechtsboven, die cirkel 47 en de binnenste cirkels 48 aan de binnenkant raken, zoals weergegeven.

51. Kopieer lijnen 49 en 50 als één geheel vijf keer, naar de overeenkomstige posities van de andere "ruiten 24", zoals weergegeven.

52. Construeer een cirkel, die door de zes hoekpunten van de meest centrale groepen gelijkzijdige driehoeken van patroon 16 gaan, die het dichtst bij het middelpunt van cirkel 1 liggen.

53. Construeer de ingeschreven cirkel van de binnenste van de groep gelijkzijdige driehoeken rechtsboven van de in stap 52 genoemde driehoeken, zoals weergegeven.

54. Kopieer cirkel 53 vijf keer, naar de overeenkomstige posities van de overige genoemde driehoeken, zoals weergegeven.

55. Kopieer cirkel 52 zes keer, naar de middelpunten van cirkels 53 en 54.

56. Patroon 16, driehoeken 22, lijnen 24, 49, 50 en 51, hexagons 32, 34, 36 en 44, en cirkels 46 en 55, vormen samen alles wat nodig is voor de uiteindelijke reconstructie.

57. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.Dwf-file met hoge resolutie

58. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

59. ...of met liggend gewas, om de reconstructie van de Avebury Henge formatie van 24-07-2005 te voltooien.Dwf-file met hoge resolutie

60.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Steve Alexander
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2005, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.