Tweepunts Cirkel

Hoe construeer je een "tweepunts" cirkel,
die door de twee eindpunten van een gegeven middellijn gaat?

1. Bepaal de eindpunten en trek de middellijn.

2. Construeer de middelloodlijn van middellijn 1.

3. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van middellijn 1 en middelloodlijn 2, die door één van de eindpunten gaat.

4. Cirkel 3 is de te construeren cirkel, heeft de gegeven middellijn, en gaat door de twee eindpunten.

terug

Copyright © 2010, Zef Damen, Nederland