Gelijkzijdige Driehoek

Hoe construeer je een gelijkzijdige driehoek, gegeven één zijde?

1. Begin met een lijnstuk tussen twee gegeven punten, zijnde één zijde van de te construeren driehoek.

2. Met het middelpunt in het rechter punt 1, trek een cirkelboog van bijna 90° omhoog, die door het andere punt 1 gaat, en dus een straal heeft gelijk aan lijnstuk 1.

3. Herhaal dit voor het linker punt. Beide bogen moeten elkaar snijden.

4. Trek de verbindingslijn tussen het linker punt 1 en het snijpunt van boog 2 en 3.

5. Trek de verbindingslijn tussen het rechter punt 1 en het snijpunt van boog 2 en 3.

6. Lijnen 1, 4 and 5 vormen samen de te construeren gelijkzijdige driehoek.

terug

Copyright © 2001, Zef Damen, Nederland