Gelijkzijdige Driehoek

Hoe construeer je een gelijkzijdige driehoek, ingeschreven in een gegeven cirkel?

1. Begin met het construeren van een hexagon ingeschreven in een cirkel evengroot als de gegeven cirkel, met een punt omhoogwijzend.

2. Trek de verbindingslijn tussen de hoekpunten van de hexagon, die net onder de horizontale middellijn liggen.

3. Trek de verbindingslijn van één van de eindpunten van lijn 2 naar het bovenste eindpunt van de vertikale middellijn.

4. Herhaal stap 3 voor het andere eindpunt van lijn 2.

5. De lijnen 2, 3 en 4 vormen samen de te construeren gelijkzijdige driehoek.

terug

Copyright © 2001, Zef Damen, Nederland