Driepunts Cirkel

Hoe construeer je een cirkel, die door drie (niet op één lijn liggende) gegeven punten gaat?

1. Begin met de drie gegeven punten.

2. Kies twee punten en trek de verbindingslijn ertussen. Herhaal dit voor twee andere punten.

3. Construeer voor elk van de lijnstukken 2 de middelloodlijn. De lijnen moeten elkaar snijden.

4. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het snijpunt van lijnen 3, die door één van de gegeven punten gaat.

5. Cirkel 4 is de te construeren cirkel, en gaat door de drie gegeven punten. De drie gegeven punten (mits niet op één lijn) bepalen de cirkel volledig.

terug

Copyright © 2010, Zef Damen, Nederland