Rakende Cirkels

Hoe construeer je een cirkel, die raakt aan een gegeven lijn?

1. Begin met de gegeven lijn, en bepaal het middelpunt van de te construeren raakcirkel.

2. Construeer de loodlijn door het gegeven middelpunt op de gegeven lijn.

3. Construeer een cirkel met het middelpunt op het gegeven punt, die door het snijpunt van lijn 2 en de gegeven lijn gaat.

4. Cirkel 3 is de te construeren cirkel, heeft het gegeven punt als middelpunt en raakt aan de gegeven lijn.

terug

Copyright © 2010, Zef Damen, Nederland