Rakende Lijnen

Hoe construeer je een lijn, die raakt aan een gegeven cirkel,
en door een gegeven punt op of buiten die cirkel gaat?

1. Begin met de gegeven cirkel en het gegeven punt.

Als het punt binnen de cirkel ligt, bestaat een dergelijke raaklijn niet.

Eerste geval: het gegeven punt ligt op de cirkel.

2. Trek de straal van de gegeven cirkel, van het middelpunt naar het gegeven punt.

3. Construeer de lijn loodrecht op straal 2, die door het gegeven punt gaat.

Dit is de te construeren lijn: hij gaat door het gegeven punt en raakt aan de gegeven cirkel.

4. Geval 2: het gegeven punt ligt buiten de gegeven cirkel.

5. Construeer de "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen het gegeven punt en het middelpunt van de gegeven cirkel.

6. Trek twee lijnen, vanaf het gegeven punt naar de twee snijpunten van de gegeven cirkel en cirkel 5.

7. Lijnen 6 zijn de te construeren lijnen. Ze gaan door het gegeven punt, en raken aan de gegeven cirkel.

Merk op, dat er twee dergelijke lijnen bestaan!

terug

Copyright © 2014, Zef Damen, Nederland