Rakende Cirkels

Hoe construeer je een cirkel, die raakt aan een gegeven cirkel aan de dichtstbijzijnde kant,
met het middelpunt binnen deze cirkel?

1. Begin met de gegeven cirkel, en bepaal het middelpunt van de te construeren raakcirkel (binnen de gegeven cirkel).

2. Trek de verbindingslijn tussen het middelpunt van cirkel 1 en het gegeven punt (het middelpunt van de te construeren raakcirkel).

3. Verleng lijn 2 tot aan de dichtstbijzijnde kant van cirkel 1.

4. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het gegeven punt (1), die door het snijpunt van lijn 3 en cirkel 1 gaat.

5. Cirkel 4 is de te construeren cirkel. Het gegeven punt is zijn middelpunt en hij raakt aan de gegeven cirkel aan de dichtstbijzijnde kant.

terug

Copyright © 2010, Zef Damen, Nederland