Rakende Cirkels

Hoe construeer je een cirkel, die raakt aan een gegeven cirkel aan de verstafgelegen kant,
met het middelpunt binnen of op deze cirkel?

1. Begin met de gegeven cirkel, en bepaal het middelpunt van de te construeren raakcirkel (binnen of op de gegeven cirkel).

2. Trek de verbindingslijn tussen het middelpunt van cirkel 1 en het gegeven punt (het middelpunt van de te construeren raakcirkel).

3. Verleng lijn 2 tot aan de verstafgelegen kant van cirkel 1.

4. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het gegeven punt (1), die door het snijpunt van lijn 3 en cirkel 1 gaat.

5. Cirkel 4 is de te construeren cirkel. Het gegeven punt is zijn middelpunt en hij raakt aan de gegeven cirkel aan de verstafgelegen kant.

terug

Copyright © 2010, Zef Damen, Nederland