Middelloodlijn

Hoe construeer je een middelloodlijn, die een gegeven lijn(stuk) in twee gelijke delen verdeelt en er loodrecht op staat?

1. Begin met twee punten, die de gegeven lijn definiëren.

2. Trek een cirkelboog met het middelpunt in het rechter punt, die door het linker punt gaat, en dus een straal heeft gelijk aan lijn 1.

3. Herhaal dit, nu links en rechts omgewisseld. Beide bogen moeten elkaar tweemaal snijden.

4. Trek de verbindingslijn tussen de beide snijpunten van boog 2 en 3.

5. Dit is de middelloodlijn van lijn 1. Hij staat loodrecht op lijn 1 en verdeelt hem in twee gelijke lijnstukken.

terug

Copyright © 2001, Zef Damen, Nederland