Loodlijn door een Punt buiten een Lijn

Hoe construeer je een loodlijn, die loodrecht op een gegeven lijn staat, en door een punt gaat buiten die lijn?

1. Begin met twee punten, die de gegeven lijn definiëren.

2. Kies het gegeven punt buiten de lijn.

3. Trek een cirkelboog, met punt 2 als middelpunt en een geschikte straal, zodat de boog lijn 1 tweemaal snijdt in twee punten, die op voldoende afstand van elkaar liggen.

4. Trek een cirkelboog met het middelpunt op een van de snijpunten van boog 3 en lijn 1, en een geschikte straal.

5. Doe dit ook voor het andere snijpunt. De straal moet gelijk zijn aan die van boog 4, en beide bogen moeten elkaar aan de andere kant van lijn 1 dan waar punt 2 ligt snijden.

6. Trek de verbindingslijn tussen punt 2 en het snijpunt van boog 4 en 5.

7. Het deel van lijn 6 van punt 2 tot het snijpunt met lijn 1 is de te construeren lijn, loodrecht op lijn 1 en gaande door punt 2.

terug

Copyright © 2001, Zef Damen, Nederland