Loodlijn door een Punt op een Lijn

Hoe construeer je een loodlijn, die loodrecht op een gegeven lijn staat, en door een punt gaat op die lijn?

1. Begin met twee punten, die de gegeven lijn definiëren.

2. Kies het gegeven punt op die lijn.

3. Trek een cirkel met punt 2 als middelpunt en een geschikte straal.

4. Trek een cirkelboog met het middelpunt op één van de twee snijpunten van cirkel 3 en lijn 1, en een geschikte straal, bij voorkeur iets groter dan de diameter van cirkel 3.

5. Herhaal dit voor het andere snijpunt van cirkel 3 en lijn 1. De straal moet gelijk zijn aan die van boog 4, en beide bogen moeten elkaar tweemaal snijden.

6. Trek de verbindingslijn tussen de beide snijpunten van boog 4 en 5.

7. Dit is de te construeren loodlijn, loodrecht op lijn 1 en gaande door het gegeven punt 2.

terug

Copyright © 2001, Zef Damen, Nederland