Evenwijdige Lijn

Hoe construeer je een lijn door een gegeven punt, evenwijdig aan een gegeven lijn?

1. Begin met twee lijnen, die een (scherpe) hoek met elkaar maken en waarvan één de gegeven lijn definieert (de opgaande lijn). De andere lijn is een hulplijn.

2. Bepaal op de hulplijn het gegeven punt. (De hulplijn moet door het gegeven punt gaan).

3. Construeer een cirkelboog, met het middelpunt op het hoekpunt, en met een geschikte straal. De boog moet beide lijnen snijden.

4. Construeer een boog met dezelfde straal en oriëntatie als boog 3, met het middelpunt op punt 2.

5. Construeer een cirkelboog, met het middelpunt op het snijpunt van boog 3 en de hulplijn, die door het snijpunt van boog 3 en de opgaande lijn gaat.

6. Construeer een boog met dezelfde straal en oriëntatie als boog 5, met het middelpunt op het snijpunt van boog 4 en de hulplijn.

7. Trek een lijn door punt 2 en het snijpunt van bogen 4 en 6, en verleng deze lijn zonodig.

8. Lijn 7 is de te construeren lijn, is evenwijdig aan de opgaande gegeven lijn, en gaat door het gegeven punt.

terug

Copyright © 2001, Zef Damen, Nederland