Evenwijdige Lijn

Hoe construeer je een lijn evenwijdig aan een gegeven lijn op een gegeven afstand?

1. Begin met de gegeven lijn en bepaal de gegeven afstand.

2. Markeer twee willekeurige punten op de lijn.

3. Construeer een cirkel, die de gegeven afstand tot straal heeft.

4. Kopieer cirkel 3 twee keer, naar de punten 2 (punten 2 zijn de middelpunten van deze cirkels).

5. Construeer vanuit elk punt 2 een loodlijn op de gegeven lijn omhoog. Deze loodlijnen moeten de cirkels snijden.

6. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van lijnen 5 en cirkels 4.

7. Lijn 6 is de te construeren lijn, is evenwijdig aan de gegeven lijn op de gegeven afstand.

terug

Copyright © 2001, Zef Damen, Nederland