Lijnverdeling

Hoe verdeel je een gegeven lijn in een willekeurig aantal gelijke delen?

1. Begin met twee punten, die de gegeven lijn definiëren.

2. Trek een hulplijn van geschikte lengte, die een (scherpe) hoek maakt met lijn 1.

3. Construeer een cirkelboog, met het middelpunt op het hoekpunt en met een geschikte straal. De boog moet de hulplijn snijden.

4. Construeer een boog met dezelfde straal en oriëntatie als boog 3, met het middelpunt op het snijpunt van boog 3 en de hulplijn.

5. Herhaal dit het vereiste aantal keren...

6. ...(in dit voorbeeld in totaal vijf keer)...

7. ...voor elk volgende snijpunt.

8. Trek de verbindingslijn tussen het laatste snijpunt (van boog 7) met de hulplijn en het tegenoverliggende (rechter) eindpunt van lijn 1.

9. Construeer een lijn door het voorafgaande snijpunt (van boog 6) met de hulplijn, evenwijdig aan lijn 8. Deze lijn moet lijn 1 snijden.

10. Herhaal dit...

11. ...voor alle voorafgaande...

12. ...snijpunten met de hulplijn.

13. Markeer de snijpunten van alle evenwijdige lijnen met lijn 1.

14. Markeringen 13 definiëren de te construeren verdeling. Ze verdelen de gegeven lijn in het vereiste aantal (hier vijf) gelijke delen.

terug

Copyright © 2001, Zef Damen, Nederland