Hexagon

Hoe construeer je een hexagon, een regelmatige zeshoek, ingeschreven in een gegeven cirkel?

1. Begin met de gegeven cirkel.

2. Maak gebruik van de constructie van de horizontale en verticale middellijn om deze lijnen te construeren.

3. Trek een cirkelboog met het middelpunt op het rechter eindpunt van de horizontale middellijn, door het snijpunt van beide middellijnen 2 (dus door het middelpunt van cirkel 1). De boog moet cirkel 1 tweemaal snijden.

4. Trek de verbindingslijn tussen het rechter eindpunt van de horizontale middellijn en het bovenste snijpunt van boog 3 en cirkel 1.

5. Herhaal dit voor het onderste snijpunt.

6. Herhaal stap 3 voor het linker eindpunt.

7. Herhaal stap 4 voor het linker eindpunt en het bovenste snijpunt van boog 6 en cirkel 1.

8. Herhaal stap 7 voor het onderste snijpunt.

9. Trek de verbindingslijn tussen de bovenste eindpunten van lijnstukken 4 en 7.

10. Trek de verbindingslijn tussen de onderste eindpunten van lijnstukken 5 en 8.

11. De lijnstukken 4, 5, 7, 8, 9 en 10 vormen samen het te construeren hexagon.

terug

Copyright © 2001, Zef Damen, Nederland