Hexagon

Hoe construeer je een hexagon, een regelmatige zeshoek, gegeven één zijde?

1. Begin door gebruik te maken van de constructie van een gelijkzijdige driehoek met eenzelfde gegeven zijde.

2. Trek een cirkel met het middelpunt in de top van gelijkzijdige driehoek 1, en een straal gelijk aan één zijde.

3. Trek een cirkelboog met het middelpunt in het linker hoekpunt van driehoek 1, en een straal gelijk aan één zijde. De boog moet cirkel 2 twee keer snijden (één keer in het rechter hoekpunt).

4. Trek de verbindingslijn tussen het middelpunt van boog 3 en het tweede snijpunt ervan met cirkel 2.

5. Trek de verbindingslijn tussen het laatstgenoemde snijpunt (4) en de top van driehoek 1, en verleng deze totdat hij cirkel 2 een tweede keer snijdt.

6. Trek de verbindingslijn tussen het rechter hoekpunt van driehoek 1 en het laatstgenoemde snijpunt (5).

7. Verleng de linker zijde van driehoek 1 totdat deze cirkel 2 een tweede keer snijdt.

8. Herhaal dit voor de rechter zijde van driehoek 1.

9. Trek de verbindingslijnen tussen opeenvolgende snijpunten met cirkel 2, eerst tussen snijpunten 5 en 7.

10. Vervolgens tussen snijpunten 7 en 8.

11. Tenslotte tussen snijpunten 8 en 3.

12. De lijnen 4, 6, 9, 10 en 11, vormen samen met de basislijn van driehoek 1 het te construeren hexagon.

terug

Copyright © 2001, Zef Damen, Nederland