Horizontale en Verticale Middellijn van een Cirkel

Hoe construeer je de horizontale en verticale middellijn van een gegeven cirkel?

1. Begin met de gegeven cirkel.

2. Kies een willekeurig punt op de cirkel in een horizontale richting ten opzichte van het middelpunt.

"Horizontaal" heeft geen werkelijke betekenis bij constructies met passer en liniaal, net zo min als "verticaal", "links", "rechts". Ze helpen slechts de constructie een zekere oriëntatie te geven. De keuze van het punt is dus inderdaad willekeurig.
De enige restrictie hier is, dat horizontaal en verticaal loodrecht op elkaar moeten staan.

3. Trek de verbindingslijn tussen punt 2 en het middelpunt van cirkel 1, en verleng die totdat hij de cirkel een tweede keer snijdt.

4. De verbinding tussen beide snijpunten met cirkel 1 is de horizontale middellijn.

Het verschil tussen de termen "middellijn" en "diameter" is, dat middellijn de lijn zelf aangeeft en diameter de lengte ervan.
In de (re)constructies wordt de term middellijn gebruikt om te benadrukken, dat het om de lijn zelf gaat, niet om de lengte.

5. Maak gebruik van de constructie van een middelloodlijn, om een lijn door het middelpunt van cirkel 1 te construeren, loodrecht op lijn 4.

6. Het gedeelte van lijn 5 tussen de snijpunten met cirkel 1 (inclusief) is de verticale middellijn.

7. Lijnen 4 en 6 zijn dus de te construeren horizontale en verticale middellijnen.

terug

Copyright © 2001, Zef Damen, Nederland