Vesica Pisces

Hoe construeer je een Vesica Pisces (twee gelijke cirkels, die door elkaars middelpunt gaan),
ingeschreven in een gegeven cirkel?

1. Bepaal de gegeven cirkel.

2. Trek de horizontale en verticale middellijn van cirkel 1.

3. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1 met de punt naar links.

4. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1 met de punt naar rechts.

5. Construeer een cirkel, die door het bovenste en onderste onderlinge snijpunt van driehoeken 3 en 4, en door het linker hoekpunt van driehoek 3 gaat.

6. Construeer een cirkel, die door het bovenste en onderste onderlinge snijpunt van driehoeken 3 en 4, en door het rechter hoekpunt van driehoek 4 gaat.

7. Cirkels 5 en 6 vormen samen de te construeren Vesica Pisces, ze zijn gelijk, gaan door elkaars middelpunt en zijn ingeschreven in de gegeven cirkel.

terug

Copyright © 2001, Zef Damen, Nederland