Vesica Pisces

Hoe construeer je een Vesica Pisces (twee gelijke cirkels, die door elkaars middelpunt gaan),
met een gegeven straal en een gegeven gemeenschappelijk middelpunt?

1. Bepaal de straal en het gegeven middelpunt.

2. Bepaal de hoofdrichting (door het gegeven middelpunt).

3. Construeer een cirkel met het gegeven punt als middelpunt, en met de gegeven straal.

4. Construeer de middelloodlijn van de rechterhelft van de middellijn van cirkel 3.

5. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 3, die door het snijpunt van lijnen 2 en 4 gaat.

6. Construeer een cirkel met het middelpunt op het linker snijpunt van lijn 2 en cirkel 5, die door het snijpunt van lijnen 2 en 4 gaat.

7. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van lijn 2 en cirkel 5, die door het linker snijpunt van lijn 2 en cirkel 5 gaat.

8. Cirkels 6 en 7 vormen samen de te construeren Vesica Pisces, ze zijn gelijk, hebben de gegeven straal, gaan door elkaars middelpunt en hebben het gegeven punt als gemeenschappelijk middelpunt.

terug

Copyright © 2001, Zef Damen, Nederland