Vesica Pisces

Hoe construeer je een Vesica Pisces (twee gelijke cirkels, die door elkaars middelpunt gaan),
gegeven één cirkel?

1. Bepaal de gegeven cirkel.

2. Trek de horizontale en verticale middellijn van cirkel 1.

3. Construeer een cirkel met het middelpunt op één van de snijpunten van een middellijn met cirkel 1 (in dit geval het rechter snijpunt van de horizontale middellijn), die door het middelpunt van cirkel 1 gaat.

4. Cirkels 1 en 3 vormen samen de Vesica Pisces, ze zijn gelijk en gaan door elkaars middelpunt.

terug

Copyright © 2001, Zef Damen, Nederland